Clothes


Listen - repeat - read - remember

เสื้อผ้า 
sêua pâa
Clothings
 
เสื้อ 
sêua
The shirt
เสื้อ ขนสัตว์ ถัก 
sêua kŏn sàt tàk
Sweater
กางเกงขายาว 
gaang-gayng kăa yaao
the pants
กางเกงใน 
gaang-gayng nai
underpants
ถุงเท้า 
tŭng táo
socks
แจ็คเก็ต 
jàek-gèt
jacket
รองเท้า 
rong táo
shoes
 
ชุด ชั้นใน 
chút chán nai
bra
ก้น 
gôn
bottoms
 
กางเกง ยีนส์ 
gaang-gayng yeen
jeans
รองเท้าส้นสูง 
rong táo sôn sŏong
high heels
ที่ หุ้ม ขา 
têe hûm kăa
leggings
กระโปรง 
grà bprohng
skirt
เสื้อ สตรี 
sêua sàt-dtree
blouse
 
 
เสื้อโค้ท 
sêua kóht
a coat
เสื้อ แขนยาว 
sêua kăen yaao
long sleeves
กางเกงขาสั้น 
gaang-gayng kăa sân
the short pants
กระโปรงมินิ 
grà bprohng mí-ní
a mini skirt
 
การอบรม 
gaan òp-rom
training
รองเท้า แตะ 
rong táo dtàe
slippers
ผ้าพันคอ 
pâa pan kor
a scarf
เสื้อยืด 
sêua yêut
a t-shirt
เสื้อ กางเกง นอน 
sêua gaang-gayng non
pajamas
 
รองเท้าผ้าใบ 
rong táo pâa bai
sneakers


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links