Vegetables

Listen - repeat - read - remember

ผัก
pàk
vegetables
 
มะเขือเทศ
má-kĔua tâyt
tomato
พริกหยวก
prík-yùak
bell pepper
พริก
prík
chilli
น้ำเต้า
nám-dtâo
squash
พักทอง
pák tong
pumpkin
พริกขี้หนู
prík-kêe-nŏo
bird pepper
ถั่ว
tùa
bean
แครอท
kae-rôt
carrot
ข้าวโพด
kâao-pôht
corn
มันฝรั่ง
man fà-ràng
potato
มันฝรั่งหวาน
man fà-ràng wåan
sweet potato
แตงกวา
dtaeng-gwaa
cucumber
หอมหัวใหญ่
hŏm-hŭa-yài
onion
ต้นหอม
dtôn hŏm
spring onion
กระเทียม
grà-tiam
garlic
 
 
 
มะกอก
má-gòk
olive
บวบ
bùap
okra
ถั่วเขียว
tùa kĭeow
mung bean
หน่อไม้ฝรั่ง
nòr máai fà-ràng
asparagus
ถั่วแดง
tùa-daeng
red bean
ถั่วงอก
tùa ngôk
bean sprouts
ถั่วเหลือง
tùa lĔuang
soybean
โสม
sŏhm
ginseng
มะเขือ
má-kĔua
aubergine
เห็ด
hèt
mushroom
บร๊อคโคลี
brók koh lee
broccoli
เซเลอรี่
say ler rêe
celery
ผักชีฝรั่ง
pàk chee fà-ràng
parsley
ดอกกะหล่ำ
dòk gà-làm
cauliflower
ผักกาดหอม
pàk gàat hŏm
lettuce
กะหล่ำปลี
gà-làm bplee
cabbage


1 Home 2 Greetings
3 Numbers 4 Questions 1
5 Weather 6 Drinks
7 Fruits 8 Thai Food
9 Persons 10 Verbs 1
11 Transport 12 Hotel
13 Making Questions 14 Shopping
15 Verbs 2 16 Sick
17 Days Months 18 Time
19 Exercises 1 20 Breakfast
21 Sentense in words 2 22 Sentense in words 2
23 the house 24 Body
25 Conversation 1 26 Sentense in words 3
27 Connecting with people 28 Colors
29 Hygiene 30 Vegetables
31 Face and communication 32 Table-tableware
33 Clothes 34 Animals
35 Bedroom 36 Opposites
37 Shops 38    


Learn French language here - Learn Chinese-mandarin language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - useful links